Data til din virksomhet

Oppdatering

Iper leverer oppdateringer til dine person- og bedriftsdata. Vi tilbyr en rekke tjenester som formidler oppdateringene, inklusive selvbetjente og automatiske tjenester:

Fast periodisk ajourhold

Oppslag og identifisering

Autovask

Kampanjeoppdrag

Verifiseringstjenester

Gjennom egenutviklede systemer for datavask identifiserer vi dine data mot våre databaser for personer og bedrifter, og gjør klart for oppdatering av dine data.

Alternativt kan du selv gjøre søk, oppslag og oppdatering i våre databaser direkte fra dine forretningssystemer.

Våre databaser blir daglig oppdatert fra offentlig tilgjengelige datakilder, slik at vi kan levere grunninformasjon og tilleggsinformasjon til din bedrift. Vår virksomhet drives i henhold til personvernforordningen (GDPR, EU 2016/679).

Alle som lagrer persondata er i henhold til personvernforordningen pliktig til å oppdatere dataene. Iper hjelper deg med systematisk og dokumentert ajourhold av dine data.
Ta kontakt med oss i dag. 

Markedsføring

Fra Ipers egne databaser ”Iper Konsument” og ”Iper Bedrift” kan du også leie adresselister til markedsføring, informasjonsformål eller markedsundersøkelser.

Du kan velge adresser ut fra en rekke seleksjonsmuligheter og formål – til både personer og bedrifter. Vi vasker også dine egne adresser til kampanjeformål, og kan hjelpe deg med å finne tvillinger eller analysere andre forhold i ditt kunderegister.

Har du spørsmål til seleksjoner eller leie av adresser? Vi hjelper deg med å komme i gang.
Ta kontakt med oss idag.Reservasjon

Ønsker du å hindre at du blir kontaktet via adressert post eller via telefon kan du reservere deg i Det Sentrale Reservasjonsregisteret. Reservasjonsregisteret er en offentlig database som inneholder personopplysninger om alle som har reservert seg mot enten adressert reklame, telefonsalg eller humanitære organisasjoner. Bedrifter eller næringsdrivende har ikke anledning til å reservere seg på samme måte som privatpersoner.

Vi ønsker selvsagt ikke å formidle henvendelser til deg som ikke ønsker å motta det. Dersom du har mottatt en henvendelse som er kildemerket Iper Direkte AS kan du kontakte oss på: kildeservice@iper.no Dette gjelder selvsagt også om du har andre spørsmål eller kommentarer angående de opplysningene vi har registrert og/eller formidlet.

Her finner du oss

Kontakt

Iper Direkte AS
Tlf. 21 42 02 42
Epost: firmapost@iper.no
Adresse: Strømsveien 258, 0668 Oslo
Organisasjonsnummer: 993053600


Leveringsbetingelser


GDPR Personvernerklæring